Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ…

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κοζάνη Εκθεσιακό κέντρο Kοίλων

Η ανάδειξη του καινοτόμου επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην έκθεση θα συμμετέχουν Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις οι οποίοι θα εκθέτουν τα νέα καινοτόμα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους με σκοπό την σύναψη γνωριμιών, συμφωνιών και συνεργασιών.

Παράλληλα θα οργανώνονται παρουσιάσεις με θεματολογία τις καινοτόμες εφαρμογές στους τομείς :

Yδρογόνο | Eνέργεια | Πολιτισμός | Ψηφιακή εποχή | Τεχνολογία των τροφίμων | Πρωτογενής Τομέας | Μέση εκπαίδευση | Υγεία και Ασφάλεια | Τεχνολογία Ξύλου

Καθώς διανύουμε τη μεταλιγνιτική εποχή η Δυτική Μακεδονία πρέπει και μπορεί να αποτελέσει πόλο καινοτομίας και δημιουργίας.